4. POŽARNI PREIZKUS – Gorljivi (EPS – stiropor) in negorljivi (kamena volna) izolacijski materiali na fasadi v požaru